دانلود آهنگ سالار عقیلی افسانه های شاد

آهنگ افسانه های شاد که به تازگی منتشر شده را میتوان هم اکنون در موزیکی شنوا باشید

Download and enjoy Afsanehaye Shad by Salar Aghili and make new good memories

Salar Aghili Afsanehaye Shad

میپرد کیفیت افسانه های شاد از او

غمزه ای نازکتر از نازَش نَدیدم بعد از او
پشته چشمی می کند نازک که صد فریاد از او
آنچنان لب می گزد نازک اگر لب تر کند
می پرد کیفیت افسانه هایِ شاد از او

+ – + – + – + – +

ای که می سوزد ز مهرِ تو خدایم مهربان
مهربانی رو بنه مِنت بفرما یاد از او
پاسُخ آئینه بَر آن ترکتازی های بود
گر رمد یِک روز آب دجله بغداد از او

+ – + – + – + – +

منظر ایوان بهرامی چه خوش بود اِی دَریغ
گشت دورانو به جا نگذاشت خشتی باد از او

+ – + – + – + – +

غمزه ای نازکتر از نازَش نَدیدم بعد از او
پشته چشمی می کند نازک که صد فریاد از او
آنچنان لب می گزد نازک اگر لب تر کند
می پرد کیفیت افسانه هایِ شاد از او

سالار عقیلی افسانه های شاد