دانلود آهنگ سالار عقیلی بگو به باران

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / سالار عقیلی بگو به باران

Have a good time and injoy lovely song Bego Be Baran  by Salar Aghili / Musici

Salar Aghili Bego Be Baran

بگو به باران بباره

“بگو به باران بِگو به باران بِباره امشب”(دوبار تکرار)

بِشوید از نو غبار این کوچه باغها غُبار این کوچه باغها را

که دَر زلالش سحر بجوید ز بی کران ها حُضور

به جستوجوی کرانه هایی که راه بَرگشت از ان ندانی از ان ندانی

در این خموشیو پرده پوشی در این خموشی و پرده پوشی

به گوش افاق می رسانَد سرود مارا

بِگو به باران بِبارد امشب بگو به باران

سالار عقیلی بگو به باران