دانلود آهنگ آه نکش حامد همایون

آهنگ آه نکش با صدای حامد همایون / موزیکی تقدیم میکند

Kind of songs usually people loves by Hamed Homayoun called Ah Nakesh / Musici

Ah Nakesh Hamed Homayoun

آه نکش خوب من پنجره بر ماه نکش

آه نکش آه نکش خوب من پَنجره بر ماه نَکش خوب من
پنجره بسته مرا می کشد خنجر تا دسته مرا میکشد
ناز نکن ناز نکن نازنین حادثه آغاز نَکن نازَنین
حادثه ها بویِ جنون می دهد قصه ی ما مزه ی خون میدهد
عشق میان منو تو تازه بود دست منو دست تو اندازه بود”(دوبار تکرار)
دور شدی کور شدی سوختی چشم به رویایِ خودِت دوختی
شعره من از دست تو دیوانه شد خانه فرو ریختو ویرانه شد
عشق میان منو تو تازه بود دست منو دست تو اندازه بود”(دوبار تکرار)

آه نکش حامد همایون