دانلود آهنگ فرزاد فرزین شوخی

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / فرزاد فرزین شوخی

Have a good time and injoy lovely song Shookhi by Farzad Farzin / Musici

Farzad Farzin Shookhi

سر تو با کسی شوخی ندارم

تو یه چیزی داری که دیوونشم کاری کردی بیخیال هَمه شم
آخه من با همه برو بیا نتونستم از پَس تو بر بیام
دوسم داری دوست دارم من یلحظه از تو چشم بر نمی دارم
من هوایِ تورو دارم سر تو با کَسی شوخی ندارم
تو تو تو تو دل مَنو بردی منو از رو بُردی تو
می دونی تو تو تو تو دل منو بردی چی سَرم آوردی تو
بدونه من جایی نری هیچ کجا تنهایی نَری
می دونی تو تو تو تو دل منو بُردی …
من که اصلا نفهمیدم چطور شد شوخی شوخی قلبه من مال تو شد
تو می تونی که با من بمونی و مگ بهتر از من دیدی کسیو
دوسم داری دوست دارم من یلحظه از تو چشم بر نمی دارم
من هوایِ تورو دارم سر تو با کَسی شوخی ندارم
تو تو تو تو دل مَنو بردی منو از رو بُردی تو
می دونی تو تو تو تو دل منو بردی چی سَرم آوردی تو
بدونه من جایی نری هیچ کجا تنهایی نَری
می دونی تو تو تو تو دل منو بُردی …

فرزاد فرزین شوخی