دانلود آهنگ در این شب سیاه همایون شجریان

آهنگی از خواننده ای خوش صدا ، همایون شجریان ، به نام در این شب سیاه

lovely song by amazing singer Homayoun Shajarian called Dar In Shab Siah / Musici hopes you like it

Dar In Shab Siah Homayoun Shajarian

در این شب سیاه

از کوچه بگذرو به خیابان بریز ماه دزدیده از خلایقو پنهان ز خشم شاه
آه آه آه دَر این شَب سیاه …
آن گونه عاشقم که اگر دست بر زنی چون ماجرایِ موج بیابی مشوشم
آن گونه عاشقم که اگر پای بر نهی دریای دامن تو بِسوزد در آتشم
با یاد من غمینیو من با غَمت خوشم …
از کوچه بگذرو به خیابان بِریز ماه …
تلفیق خونو برفو بهار است دامنت تصویر سبز سرخه حصار است دامنت
خود حسرت هزار سوار است دامنت دَر شیشه هایِ رنگی بنگر به چشم شاه
انگار سویِ توست اگر می کند نگاه در مقدم تو میزنم امشب نقاره را
بیدار می کنم چشم خمارو خفته ی شمس العماره را
از کوچه بگذرو به خیابان بِریز ماه آه آه آه در این شب سیاه

در این شب سیاه همایون شجریان