بزرگه دل تو رضا فخاری

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید / بزرگه دل تو رضا فخاری

Have a good time and injoy Bozorge Dele To by Reza Fakhari / Musici hopes you like it

Bozorge Dele To Reza Fakhari

بزرگه دل تو خوب میشناسی منو

دلت که بزرگ باشه همه دوسِت دارن حَتی اگه نباشی
حرفامو میگم به تو…ماه من هستی تو
خسته شد این دلم…بس به هر دری زد بسته شد
هنو یادته منو…هستم مثل قبلنو
یادم نمی ره چِقدر بهت گفتم بمونو نرو
آخه میدونی دردمو…تو که میفهمی حرفمو
تو که می دونی دارمِت من دورا دور
می فهمم حَرفتو ولی غرورم هست به هر دلیل
که فاصله می ندازه بِین مارو خوب
بزرگه دل تو خوب می شناسی مَنو
با این که نمی شد دیگه باهم بمونیم
من که نَذاشتَم برم
بین این همه گرگایِ شهر تو تکو تنها بمونی
از دور حواسم بت هس…دورت شلوغه تو یکم
که نمیخوای دیگه منو ببینی…من بیدارم کل شب
یسر به ماهَم تو بزن
شاید نشه هیچ وقت دیگ هَمو ببینیم
هعی می رم بگیرمت دست حرکت نمی کنه
این غروره لعنتی قلبمو درک نمی کنه
از بعد رفتنت ترد شُدم مَن تو غمت
کاش می شد بهت بگم هرچی که تو دِلمه
می دونم خراب کردم خِیلی زیاد
خجالت نمی ذاره بیام سمت اون نگاهِ زیبات
می دونم و پی گیرتم سین میزنم استوریتو
تو فقط درمونی خب واس دِلم کاری کن
بزرگه دل تو خوب می شناسی مَنو
با این که نمی شد دیگه باهم بمونیم
من که نَذاشتَم برم
بین این همه گرگایِ شهر تو تکو تنها بمونی
از دور حواسم بت هس…دورت شلوغه تو یکم
که نمیخوای دیگه منو ببینی…من بیدارم کل شب
یسر به ماهَم تو بزن
شاید نشه هیچ وقت دیگ هَمو ببینیم

بزرگه دل تو رضا فخاری