دانلود آهنگ مرتضی اشرفی فرمانروا

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / مرتضی اشرفی فرمانروا

Have a good time and injoy lovely song Farmanrava by Morteza Ashrafi / Musici

Morteza Ashrafi Farmanrava

واسه قلبم تو فرمانروایی

دست مریزاد که بی من می تونی منو از تو سرت می یپرونی
کاش یکم از مَریضیم بِدونی …
میری موهایِ من گندمی شه کار من بغضو سردرگمی شه
عاشقت شاعِر مَردم شه …
واس قلبم تو فرمانروایی این همه زل زدم پس کجایی؟
از خودی می خورم دردم اینه بسمه این هَمه بی وفایی
خسته ام وای عَجب ماجَرایی …
دل که از سنگو آهه نمی شه دل تو غم ها پناهنده میشه
عاشقت بی تو خوانَنده می شه …
تو خوردم بی تو دادگاهی می شه من به جایِ توهم قاضی میشه
تا به زِندون تو راضی می شه …
واس قلبم تو فرمانروایی این همه زل زدم پس کجایی؟
از خودی می خورم دردم اینه بسمه این هَمه بی وفایی
خسته ام وای عَجب ماجَرایی …

مرتضی اشرفی فرمانروا