دانلود آهنگ ناصر و مهرداد علوی شب و روز

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لدت ببرید / ناصر و مهرداد علوی شب و روز

Have a good time and injoy lovely song Shabo Rooz by Naser & Mehrdad Alavi / Musici

Naser & Mehrdad Alavi Shabo Rooz

توشدی شب و روزم

توشدی شبو روزم جایِ قلب تو بودم
می زنم همه حرفامو نمونه تو دِل دردامو
شبیه تو ندیده چشمام کنارت هَمیشه سَرپام
یموقع نکنی قهربام نزنی حرف بام بی تو من درجام
بگیردستمو بشین توقلبم خودت می دونی که تاآخرش هَستم
ببین دلبری ببین سرتری ببین دلو بِخوای هرجایی می بری
نقاشی خط چشات می کشونه منو سمت نگات
غش می کنم ضعف می کنم تاچشام میخوره به خنده هات
شبیه تو ندیده چشمام کنارت هَمیشه سَرپام
یموقع نکنی قهربام نزنی حرف بام بی تو من درجام
بگیردستمو بشین توقلبم خودت می دونی که تاآخرش هَستم
ببین دلبری ببین سرتری ببین دلو بِخوای هرجایی می بری

ناصر و مهرداد علوی شب و روز