دانلود آهنگ روزبه نعمت الهی پس اینم از این

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید / روزبه نعمت الهی پس اینم از این

Have a good time and injoy Pas Inam Az In by Roozbeh Nematollahi / Musici hopes you like it

Roozbeh Nematollahi Pas Inam Az In

پس اینم از این فقط تو مونده بودی که تورم دادم رفت

پَس اینم از این فقط تو مونده بودی که تورم دادم رفت … تو غُصه نخور بدی های تورو بخشیدمو یادم رفت
چشم 👀 تو که هیچ من از چشم 👀 خودم هم دیگ افتادم رفت … رفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مث آغوشت اندازم نشد
گفتم با نبودن تو می سازم نشد … رفتی ولی بازم نَشد هیچ رختی مثل آغوشِت اندازم نشد
گفتم با نبودن تو می سازم نشد … از وقتی که نیستی انگاری هیچ کسی تویِ جهان نیست …
گفتی می رم از یاد رفتن بعضی چیزا به زمان نیست … من به همه گفتم تنهام نمی ذاری تو حتی یروزم
با این که دروغه داره باورم می شه این جایی هنوزم … رفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مث آغوشت اندازم نشد
گفتم با نبودن تو می سازم نشد … رفتی ولی بازم نشد هیچ رختی مثل آغوشِت اندازم نشُد
. . . گُفتم با نبودن تو می سازَم نشُد . . .

روزبه نعمت الهی پس اینم از این