دانلود آهنگ رضا کرمی تارا شرمنده

آهنگی مورد انتظار از رضا کرمی تارا به نام شرمنده بزودی در سایت موزیکی

Musici / Reza Karami Tara / Sharmande / Best Qualities / Enjoy The Song

Reza Karami Tara Sharmande

شرمنده قولم شکانم شرمنده هر شو مسم

گرد کی دری لج کی آخه مگ دُشمندم … شرمنده چَند ساله چیده مه هنوز عاشقدم
گرد کی دری لج کی مه وه خود بیشتَر ناسمد … بَعد خوم فَقط فقط دست عجل سپارمت
. . . شَرمنده قولم شِکانم شَرمنده هَر شو مسم . . .

رضا کرمی تارا شرمنده