دانلود آهنگ امو بند دیوار

آهنگی مورد انتظار از امو بند به نام دیوار هم اکنون در سایت موزیکی

Musici / Divar / Emo Band / Best Qualities / Enjoy The Song

Divar Emo Band

دیوار دیوار دیواره بین ما

دیدی چی شد؟ آخرش عشق تو قسمت کی شد؟ … چیزی که می خواستمو هی نمیشد
مالِ من نبود اسم تو انگار تو فالِ من نبود … اگ بود این وضع حال من نبود
می زنم به بیخیالی خودمو یادَم بره که تو شِکستی دِلمو 💔
نمی خوام اَلکی هِی فاز بَردارم وَلی عوض شدی تا فهمیدی دوست دارم
دیوار دیوار دیواره بِین ما ما با هَم بودیم تویِ مَسیر اشتباه …
بهتره جدا شیم از هَم بِمونی رویایِ ✨ قلبم ♡
بُرو برو برو فَقط برو نمی خوام تو این حالَت نِگاه کنم تو رو
نَشد مالِ هَم بِمونیم من بخوام تو نمی تونی
مَنو تو با هَم خِیلی فرقا داریم بیشتر از اینا دیگ دووم نمیاریم
می دونیم هر شبو ✨ با فکر کی بیداری که به خاطرش بِهم مَحل نمی ذاری
من دیگ بدبینم حتی به فردامو نمی تپه آخه واس هم دیگ قلبامون
از وَقتی یِکی اومَد و قَلبتو بردش ما تموم شدیم واس هم عشقمون مردش
دیوار دیوار دیواره بِین ما ما با هَم بودیم تویِ مَسیر اشتباه …
بهتره جدا شیم از هَم بِمونی رویایِ ✨ قلبم ♡
بُرو برو برو فَقط برو نمی خوام تو این حالَت نِگاه کنم تو رو
نَشد مالِ هَم بِمونیم من بخوام تو نمی تونی

امو بند دیوار