دانلود آهنگ محمد معتمدی هزار آرزو

آهنگ ” هزار آرزو ” که به تازگی منتشر شده را میتوانید در موزیکی شنوا باشید

Download And Enjoy Hezar Arezoo By Mohammad Motamedi With The Best Qualities

Hezar Arezoo Mohammad Motamedi

شب و روزم گذشت به هزار آرزو

“شبو ✨ روزم گذشت به هزار آرزو 💫 نه رسیدم به خویش نه رسیدم به او”(دوبار تکرار)
نه ب جانم شرر نه به حالم نَظر نه یکی حسب حال نه یِکی گُفتگو …
“به سر آمد اجَل نسرودم غزل همه اش هویو های همه اش هایو هوی”(دوبار تکرار)
“هله امشب ✨ ببر به حبیبم خبر که غمش مالِ من که دلم ♡ مال او”(دوبار تکرار)
شبو ✨ روزم گُذشت به ۱۰۰۰ آرزو 💫 نه رسیدم به خویش ن رسیدم به او
نه ب جانم شرر نه به حالم نَظر نه یکی حسب حال نه یِکی گُفتگو …
هله اَز جان جان چه نوشتی بِخوان هله گوش گران چ شِنیدی بِگو
ببربدم ب دوش به بر می فُروش که شَرابم شَراب که سبویم سبو

محمد معتمدی هزار آرزو