دانلود آهنگ تیتراژ فیلم بدون تاریخ بدون امضا

دانلود آهنگ تیتراژ فیلم ” بدون تاریخ بدون امضا ” هم اکنون در سایت موزیکی

Musici / Bedoone Tarikh Bedoone Emza Titration Song / Enjoy The Song

Bedoone Tarikh Bedoone Emza Roozbeh Bemani

لعنت به اشکی که بی موقع میریزه

این زندگیمونه یه سُفره خالی کفِ خونه این زندگیمونه با ما کسی جُز ما نمی مونه
هر روزمون اینه آیینمون حتی ما رو نمی بینه هر روزمون اینه تشویشو بغضو حسرتو کینه
“روزا هلاک نونِ شب ✨ نون زدن تو خون بیرونو تو زندون این زِندگیمونه
چاقوی 🔪 تو مُشتم جا مونده تو پُشتم من بچمو کُشتم هر شب ✨ تو این خونه
تو حس زخمای ما رو نمی فهمی تقدیر اگ اینه دُنیا چ بی رحمی دنیا چه بی رحمی
با این هَمه بُغضو تو این هَمه سختی هر جا بگی گشتم دنبال خوشبَختی دنبالِ خوشبختی
دور گلویِ ما از بس پر از نیشه جایِ نوازش هم خون مُردگی میشه خون مُردگی میشه …
دستِ غرورم نیست اشکی که می ریزه لعنت به اشکی ک بی موقع میریزه بی موقع میریزه”(دوبار تکرار)

روزبه بمانی بدون تاریخ بدون امضا