دانلود آهنگ همایون شجریان محو تماشا

آهنگ ” محو تماشا ” که به تازگی منتشر شده را میتوانید در موزیکی شنوا باشید

Enjoy Mahve Tamasha By Homayoun Shajarian With The Best Qualities

Mahve Tamasha Homayoun Shajarian

گفته بودی که چرا محو تماشای منی

“گفته بودی که چرا محو تماشای منی … آنچنان مات ک یک دم مژه بر هم نزنی”(دوبار تکرار)
مُژه بر هَم نزنَم مُژه بر هَم نزنم تا که ز دستم نرود
“نازِ چشم تو به قدر مُژه بر هَم زدنی”(دوبار تکرار)
امان ای دل ♡ من ای خُدا ای جان ای دل ♡ من ای خدا … فغان ای دل ♡ من
“میخواهمو میخواستمت تا نفسم بود … میسوختم از حسرت و عشق تو بسم بود”(دوبار تکرار)
عشق ❤️ تو بسم بود که این شعله ی 🔥 بیدار … روشنگر شبهای ✨ بلند قفسم بود
مُژه بر هم نزنم مُژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود … نازِ چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
امان ای دل ♡ من ای خُدا ای جان ای دل ♡ من ای خدا … فغان ای دل ♡ من
بالله که بجُز یادِ تو گر هیچکسم هَست
حاشا حاشا حاشا که بجز عشق ❤️ تو گر هیچکسم بود … گر هیچکسم بود
سیمایِ مسیحایی‌ اندوهِ تو ای عشق ❤️ ای عشق ❤️ ای عشق …
در غُربتِ این مهلکه فریادرسَم بود ای عشق ❤️ ای عشق …
عشق ❤️ تو بسم بود که این شعله ی 🔥 بیدار … روشنگر شبهای ✨ بلند قفسم بود
مُژه بر هم نزنم مُژه بر هم نزنم تا که ز دستم نرود … نازِ چشم تو به قدر مژه بر هم زدنی
امان ای دل ♡ من ای خُدا ای جان ای دل ♡ من ای خدا … فغان ای دل ♡ من

همایون شجریان محو تماشا