دانلود آهنگ رضا بهرام لیلا

شنوندگان عزیز هم اکنون میتوانید شنونده آهنگ لیلا با صدای رضا بهرام باشید

Liston to ” Leila ” By Reza Bahram With The Best Qualities / Musici

Leila Reza Bahram

مجنون دل من لیلا نیامد از ما جدا شد با ما نیامد

مردم زدردش دردا نیامد ماندم به راهش اما نیامد … نیلوفَری مرد بودا نیامد از رفتگان او تنها نیامد
مجنون دل ♡ من لیلا نیامد از ما جُدا شُد با ما نیامد … سودت زیان شُد سودا نیامد
در من امید گل مرد و گُم شُد بختم به خواری پژمرد و گُم شُد …
باغو بهارم افسرد و گُم شُد شوقِ وصالم سر خورد و گم شد …
مجنون دل ♡ من لیلا نیامد از ما جُدا شُد با ما نیامد … سودت زیان شُد سودا نیامد
با مرغِ عشقم بالو پری نیست با طبع خُشکم شعرِ تری نیست …
با روحِ زردم برگو بری با جانِ سردَم شور و شری نیست …
مجنون دل ♡ من لیلا نیامد از ما جُدا شُد با ما نیامد … سودت زیان شُد سودا نیامد

رضا بهرام لیلا