دانلود آهنگ گلی گلی گل کند کسی بچیند تو را مگه دلم تحمل کند

دانلود آهنگ ” گلی گلی گل کند ” ، با بهترین کیفیت ها / موزیکی تقدیم میکند

Goli Goli Gol Konad / Best qualities / Musici Hopes You Enjoy It

Goli Evan Band

گلی گلی گل کند

زیبای سیه چشم من ای چشمه آبی … چشم تو خبر می دهد از خانه خرابی : )
تو ماه 🌙 شب ✨ چهاردهی در شب ✨ تارم … من چله نشین توام و تاب ندارم
گلی جان گلی جان خرابم از تو چه پنهان … سیه چاله ی من شو امان از آن دو چشمان
گلی 🌹 گلی 🌹 گل 🌹 کند گلی گلی گل کند … کسی بچیند تورا مگه دلم تحمل کند
گلی 🌹 به مو گل 🌹 بزن فقط به من زل بزن … به دست من دست بده آخ به قلب ♡ من پل بزن
“گل سرخی 🌹 دادی دستم از همان روز عاشقت ❤️ هستم : ) “(دوبار تکرار)
دل ♡ رفت یک سره بر بار چشمَم ک به چشمان تو اُفتاد
از چاله دَرآمد دلَم ♡ ای وای!!! در چاه زنخدان تو اُفتاد
گلی 🌹 گلی 🌹 گل 🌹 کند گلی گلی گل کند … کسی بچیند تورا مگه دلم تحمل کند
گلی 🌹 به مو گل 🌹 بزن فقط به من زل بزن … به دست من دست بده آخ به قلب ♡ من پل بزن
“گل سرخی 🌹 دادی دستم از همان روز عاشقت ❤️ هستم : ) “(دوبار تکرار)

ایوان بند گلی