دانلود آهنگ کسری زاهدی دختر خان

موزیکی شما را به شنیدن ” دختر خان ” از کسری زاهدی دعوت مینماید

Musici Hopes You Enjoy New Song / ” Dokhtare Khan ” By Kasra Zahedi

Dokhtare Khan Kasra Zahedi

دختر خانی و من عاشق و رعیت پسرم

دختر خانیو من عاشقو ❤️ رعیت پسرم وای اگر آتش 🔥 عشق ❤️ تو نیوفتد ز سرم
دختر خانیو زیبایی : ) باران داری پدر عشق ❤️ بسوزد 🔥 که درآمد پدرم …
دخترِ خان با ۲ ابرویِ غزل خوان : ) زده ای در دلِ طوفان دختر خان
دخترِ خان تو با آن پیرهَن گلدار شُده ای دلبر و دلدار دُختر خان : )
ب لبِ چشمه نرو یار دل ♡ ما را تو نیازار که رقیبان نشَسته در کمینند
خنده سرسَریت را موجِ آن روسریت را نگُذاری که این آنو ببینند
دخترِ خان با ۲ ابرویِ غزل خوان : ) زده ای در دلِ طوفان دختر خان
دخترِ خان تو با آن پیرهَن گلدار شُده ای دلبر و دلدار دُختر خان : )

کسری زاهدی دختر خان