دانلود آهنگ پر رعد و برق شده شهرم از دوری تو رگ به رگ شده قلبم

آهنگی زیبا که می توانید هم اکنون در موزیکی با بهترین کیفیت آن را تهیه کنید

New Song ” Pore Rad O Bargh Shode Shahram ” From Musici / Hopes You Enjoy It

Rad O Bargh Ehsan Daryadel

پر رعد و برق شده شهرم

پرِ رعد و برق ⚡ شُده شهرم از دوری تو رگ ب رگ شده قلبم …
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
پرِ درد و غم شُده قلبم …  از دوری تو بند ب آب داده قلبم ♡
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
“پس بگو تصمیمِ من نیست بودنِت تسکینِ من نیست …
اگ من تنهات گذاشتم بخدا تقصیر من نیست …”(دوبار تکرار)
پرِ رعد و برق ⚡ شُده شهرم از دوری تو رگ ب رگ شده قلبم …
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
پرِ درد و غم شُده قلبم …  از دوری تو بند ب آب داده قلبم ♡
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
پرِ برفه ❄️ سرد شُده شهرم از دوری تو تلخه تلخ شُده قهوم ☕
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
پرِ حرفم از بس تنهام از دوریِ تو ترس پُره تویِ شب هام ✨
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست+
“پس بگو تصمیمِ من نیست بودنِت تسکینِ من نیست …
اگ من تنهات گذاشتم بخدا تقصیر من نیست …”(دوبار تکرار)
پرِ رعد و برق ⚡ شُده شهرم از دوری تو رگ ب رگ شده قلبم …
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست
پرِ درد و غم شُده قلبم …  از دوری تو بند ب آب داده قلبم ♡
اَز دوری تو حواستَم نیست منَم ن حواسِتم نیست

احسان دریادل رعد و برق