دانلود آهنگ شروین تلفن

دانلود آهنگ ” تلفن ” با صدای شروین هم اکنون در سایت موزیکی

Download New Song ” Telephone ” By Shervin Now / Musici

Telephone Shervin

با یه تلفن میشه خونه پر

با ی تلفن 📞 می شه خونه پر اما بازم من فقط می خوامت تو رو
حالا هِی بذار برو بازی بده منو من عاشقِ ♡ اینم همش ببازم ب تو …
دوست دارَم ♡ هَر چیو باشه برام بد منِ مازوخیسمی
تو رو دوست دارم ♡ چون می دی عذابَم چون حالمو می کردی خراب تر
هَر مشکلی می شه با ی تماس 📞 حل بجز تو معضلی برام بد
هیچی جُز نبودنت برام سخت نیستو فکرِ تو می کنه کلافم …
ی مشت … میان دورم هِی جلو مَن می گیرن سیسِ روشن فکر
میچینن می گن بیزیم کلن هی ولی واس تو می شه کلشو کنسل
با ی تلفن 📞 می شه خونه پر اما بازم من فقط می خوامت تو رو
حالا هِی بذار برو بازی بده منو من عاشقِ ♡ اینم همش ببازم ب تو …
ببین واس تو فقط حاضرم عوض بشم می ذاری می ری با این که می دونی که لنگتم
نیستم اهلِ دردسر ولی حاضرم ی شب ✨ بیام بدزدمِت ببرمِت از این شهر
رفیقت می گردَن دنبال هوو بهِم می گن چی دیدی تو این دیوونه؟! به مام بگو
آخرم ی شب ✨ فکر کنم دیوونه شم ولی قبل این که دیوونم کُنی اینو بدون …
“با یه تلفن 📞 می شه خونه پر اما بازم من فقط می خوامت تو رو
حالا هی بذار برو بازی بده منو من عاشق ♡ اینم همش ببازم ب تو …”(دوبار تکرار)

شروین تلفن