دانلود آهنگ راغب گل من

موزیکی شما را به شنیدن آهنگ ” گل من ” از راغب دعوت مینماید

Musici Hopes You Enjoy New Music , Gole Man By Ragheb

Gole Man Ragheb

این همه جلوه و در پرده نهانی گل من

این همه جلوه و در پرده نهانی گل 🌹 من … و این همه پرده و از جلوه عیانی گلِ 🌹 من
آن تجلی که به عشق استو جلال استو جمال … و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من : )
از صلای ازلی تا به سکوت ابدی … یک دهن وصف تو هر دل ♡ به زبانی گل 🌹 من : )
اشک من نامه نویس استو بجز قاصد راه نیست … درکوی توام نامه رسانی گل من گل من گل من
گاه به مهر عروسان بهاری 🌸 مه من … گاه با قهر عبوسان خزانی 🍁 گل 🌹 من
همره همهَمه گله و همپایِ سکوت … همدم زمزمه نای شبانی گل 🌹 من
این همه جلوه و در پرده نهانی گل 🌹 من … و این همه پرده و از جلوه عیانی گلِ 🌹 من
آن تجلی که به عشق استو جلال استو جمال … و آن ندانیم که خود چیست تو آنی گل من : )
از صلای ازلی تا به سکوت ابدی … یک دهن وصف تو هر دل ♡ به زبانی گل 🌹 من : )
اشک من نامه نویس استو بجز قاصد راه نیست … درکوی توام نامه رسانی گل من گل من گل من

راغب گل من