دانلود آهنگ حامیم اولاش

همراهان و شنوندگان عزیز امیدواریم از شنیدن این آهنگ لذت ببرید

Have A Good Time And Enjoy ” Avalash ” By Haamim / Musici

Avalash Haamim

اولاش همه چی فرق داشت

اولاش هَمه چی فرق داشت …  واس من هَمیشه وقت داشت …
اولاش منو ک می دید دلش ♡ می ریخت چشاش برق داشت …
اولاش یجور دیگ بود شَبیه شم چشام ندیده بود …
اولاش ی قلب رنگی ❤️ داشت آخریا حَتی رنگ صورتِش پریده بود …
یهو هَمه چی بد … شد قلبش عین سنگ شد …  سرد سرد سرد شُد …
مث کوه یخ 🗻 شُد رفت ازم رد شُد باهام بد شد
هَمه چی بد … شد قلبش عین سنگ شد …  سرد سرد سرد شُد …
مث کوه یخ 🗻 شُد رفت ازم رد شُد باهام بد شد
مثل روز بود ولی شب شُد …  مثل رود بود ولی سد شد …
شبیهِ من بود سر و ساده سرِ چی انقدر عوض شُد؟!
می دیدم دیگ مثل قبل نیست مثل قبل عاشق من نیست …
می دیدم دیگ تویِ دنیاش سر سوزن جایِ من نیست …
یهو هَمه چی بد … شد قلبش عین سنگ شد …  سرد سرد سرد شُد …
مث کوه یخ 🗻 شُد رفت ازم رد شُد باهام بد شد
هَمه چی بد … شد قلبش عین سنگ شد …  سرد سرد سرد شُد …
مث کوه یخ 🗻 شُد رفت ازم رد شُد باهام بد شد

حامیم اولاش