دانلود آهنگ رو به راه نیست احوالم شبا بد روزا درگیره کارم و حالم خوش نی تو منو کشتی

دانلود آهنگ ” رو به راه نیست احوالم شبا بد روزا درگیره کارم ” / موزیکی تقدیم میکند

Rooberah Nist Ahvalam ” / Best Qualities / Musici Hopes You Enjoy It ”

Amir

رو به راه نیست احوالم شبا بد روزا درگیره کارم

روبراه نیست احوالم شبا ✨ بد روزا درگیره کارمو حالم خوش نی …  تو منو کُشتی

پشته پنجره میشینمو خنده این پشت نی … اخمام تو هم غصه هاکوهن انگارمجبورم ک ازت دورم

بی تو این شب ها ✨ چقدره شومن …  چقده رفتارت تاثیر داره رو مَن

“نه می تونم جلوت این بحثه رو بازش کنم نه می تونم با غمه تنهایی سازِش کنم

نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کُنم ولی من دلم ♡ پر میزنه موهاتو کُنم”(دوبار تکرار)

یچیزی میگم بهِت شاید بخَندی بهم شاید اصلن چشاتو بازم ببَندی بهم

یچیزی میگم فقط در حد گِله اذیت میشَم بس که چِشمات خوشگله : )

یچیزی میگم یچیزی می شنوی ما تو هر زمینه ای می کنیم پیشروی : )

حالا اون که حرف دله ♡ حرفشو می شنوی تو می خوای بشکونی خب باشه میشکنیم

ن می تونم جلوت این بحثه رو بازش کنم نه می تونم با غمه تنهایی سازِش کنم

نه غرور اجازه میده که به تو خواهِش کُنم ولی من دلَم ♡ پر میزنه موهاتو کُنم

ما ک این حرفارو نداریم تو چه قدر ناز داری ما شاه و بی بی بودیم چی کار سرباز داری

ما ک دلمونو ♡ پایِ هر چی دلت خواست دادیم پاس دادیم به اونی که بلَد نی پاسکاری

فقط بلدی ک دل ♡ منو بشکَنی اونی که گُفتی واسشی حقشو بشنوی

فقط می دونی ک همه چیو عشقمی ❤️ ولی نمی تونی یه چیزو اینقده کش ندی

“نه می تونم جلوت این بحثه رو بازش کنم نه می تونم با غمه تنهایی سازِش کنم

نه غرور اجازه میده که به تو خواهش کُنم ولی من دلم ♡ پر میزنه موهاتو کُنم”(دوبار تکرار)