دانلود آهنگ قدیمی شهرام ناظری سخن تازه

به سایت موزیکی خوش آمدید با ما همراه باشید در شنیدن آهنگ سخن تازه از هنرمند کشورمون شهرام ناظری

Download Song By Singer < Shahram Nazeri– Sokhane Taaze > from musici song center With Free Link

متن آهنگ سخن تازه شهرام ناظری

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هیــن سُخن تازه بگــو، تا دو جهان تـازه شود…

وارَهــَد از حــدِ جهان، بی حَد و انــدازه شود…!

خاکِ سیــه، بَر سَرِ او کــَز دَمِ تـو تازه نَشــد…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یــا همگی رَنگ شـود، یا همــه آوازه شود…!

رویِ کسی سُرخ نَشد، بی مَــددِ لعلِ لَبــت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بی تو اگر سُرخ بوَد، بَر اثر غــازِه شــود…!

هــَرکه شُـدت حلقــه یِ در، زود بَــرد حُقّــه یِ زَر…

خاصــه که در باز کــُنی، محــرمِ دروازه شــود…!

آب چه دانــست… که او گوهــرِ گویــَنده شود…

خـاک چه دانـست…که او غَمزه یِ غَــمازه شود…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

شهرام ناظری سخن تازه