دانلود آهنگ حاجی کاری نداره که عمو جایی نباس بره

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی کاری نداره همینک از رسانه موزیکی

Download Song < Kari Nadare > From Musici Song Center With Free Link

دانلود آهنگ حاجی کاری نداره که عمو جایی نباس بره

کاری نداره کاری نداره

متن آهنگ کاری نداره

لَش میام باهات مَن تا تهِش میام با یسِری کش میام باهات
حاجی کاری نداره که سک بریز بیام فس نمی شینم … بِریز فید بِشیم میام حاجی کاری نداره ک
رند پونده بُمبه بگو بَدخواه بجنبه … دستم هنسیم یو کفشَم سته جین
تِهران پَرونده اِوین این جا لشم مثل لین … گلم کردی کوش میاد فورا سریع بوش
ولی کوش خودم میدم تکی تو جکی جون … ناموسن ناموسن ناموسن
خوب می ریم ولی نمیریم ما رو پلن … اوه اوه بد خواه رو گرم … مارو کیلوییم برفا رو ترن چوچو
منو دیدی پشما فره و بَع بع نکن … اگ مث ما نیستی چاقی یه یه نکن
صلح ته شب کف شهر دمِ در لی برجِ ایتالیایی فاز … حاجی کاری نداره ک
لش میام باهات من تا تهِش میام … با یه سری کش میام باهات حاجی کاری نداره ک
سک بریز بیام فس نمی شینم بریز فید بشیم میام … حاجی کاری نداره ک رنده پونده بمبه
بگو بَدخواه بجنبه … بیت می کوبه و فاز بنگره اگه کش نباشه می دونی کار کنکل
مثل ک دهنا رو باس کُنم باز مَنگنه حاجی زندگی میره جلو واس من رله
وَقتی اسمَم میاد میشه بَحث جنجالی پُره تو پاکت کلی ۱۰۰ پنجاهی
آمار دادَن بِزی رَفت هَر جایی شرو بِگو یکم کم تر دایی
این چاقالا نمی خوان ک خَسته شن بگَن بَدخواهم اینه حاجی کسرِ شعنه
فاز داره بچه شهره ولی عُمرا بدن حَتی دستشَم اینا
بَرات لَفظ میام جالب می خونی ولی بایَد وایسی کنار و شاگِردی کُنی
دآشتون اصل جنسه توم … شر نباف دیگ بسه قِصه … حاجی کاری نداره که
لش میام باهات من تا تهِش میام … با یه سری کش میام باهات حاجی کاری نداره ک
سک بریز بیام فس نمیشینم بریز فید بشیم میام … حاجی کاری نداره که رنده پونده بُمبه
بگو بَدخواه بجنبه … حاجی کاری نداره ک عَمو جایی نباس بره
اگ قندِت افتاد یکی چایی نبات بده بِت … کلاس چندمی حاجی فدات بشه
تو ک واسادی از ددی مایه حواله شه … آخه کاری نداره ک حاجی سوپِر استاره
توی ورس هاره رویه جنس پاره پوره … کله دنیا رو چرخیده ولی باز برگَشته و خوبه تِهرانه
عمو کاری نداره بگَم از مرگو اِعدام … بخونم از بی چارگی درد و صِدام
بشه سمبل غم و فازه بد بدَم به همه … نه ترجیح میدم بخونم شهرو
حاجی کاری نداره بگم ی بیاد … همه گوشتا رو زده الآن استخون می خواد فقط
هیترا همه نقره داغ انقدر حرص خوردن شدن ا عُقده چاق … حاجی کاری نَداره ک
لش میام باهات من تا تهِش میام … با یه سری کش میام باهات حاجی کاری نداره ک
سک بریز بیام فس نمی شینم بریز فید بشیم میام … حاجی کاری نداره ک رنده پونده بمبه
بگو بَدخواه بجنبه … یجور که همه پشما ریختن کار دادیم دست کچیو سم قاطیش زد
صادی نِمیشه خُب حَرف حالیش ن بگو کی می تونه بره بالا از ما بیشتر؟!
از دستم شکاره باز چون اون بالا قاطی باستاره هام ☆ … چاقال اضافه کارنمی خوره کارت به کار ما
حاجی کاری نداره که بشه بیتم بمب 💣 … توم ی گوشه بشینو فقط هیتم کن
حاجی کاری نداره که بهترین تارگت می خوام … یهو ۲ تا کار میدم باهاش مارکتو
حاجی کاری نداره ک ببین تو سال ترندَم … شما میتینگ میرید هَنوز تو پارک ملت
حاجی کاری نداره که بشه جیبا پُر … رپ تَش بهِم سود میده شیبا طور
حاجی کاری نداره ک … لش میام باهات مَن تا تهِش میام
با یه سری کش میام باهات حاجی کاری نداره ک … سک بریز بیام فس نمیشینم بریز فیدبشیم میام
حاجی کاری نداره که رنده پونده بمبه 💣 … بگو بدخواه بجُنبه

کاری نداره