دانلود آهنگ واسه شما پست گذاشته ولی منو تو کلوز گذاشته

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی واسه شما پست گذاشته همینک از رسانه موزیکی

Download Song < Vase Shoma Post Gozashte > From Musici Song Center With Free Link

دانلود آهنگ واسه شما پست گذاشته ولی منو تو کلوز گذاشته

Vase Shoma Post Gozashte

متن آهنگ واسه شما پست گذاشته

بابا مامانش چی یه باتلو خوردی دو باتلو خوردی … تلو تلو خوردی بی بی دیگ آبرومو بردی
یه باتلو خوردی بی بی مست کردی مَردی بی بی … بعد عمری بیبی شُدی مَسخره کلی بی بی
اینم هر شب مسته باباچه قد‌ کم جنبس ای بابا … خیلی شرمندم‌‌ داداشابرو ‌‌بد مست گم شو ‌بابا
چرا رَفتی رو‌ لایو‌ جلو‌ جَمع؟! حالا یکی باید ‌کُنه‌ تو رو جمع
جلوم‌ کتو کُند اِنگار پروم اومَد رو‌تشک لاتی با دو بَند‌ بیا
ای وای ای وای نمی دونی‌ ایرانی یا ان ‌وای … توی ۷ خطا تو‌ ۱۰ تای تو‌ ا بد‌ مست چطو سر پای
میارَم سنگ‌ تو قِیچی گُفتی دو … بزنیم اوکی ‌شی
کَردی کَچلمون‌ مثل … زدی تا ‌‌سحر مث …
“یه باتلو خوردی بی بی مست کردی مَردی بی بی … بعد عمری بیبی شُدی مَسخره کلی بی بی”(دوبار تکرار)
اینجوری میزنی‌ سکته ک سه تا … سک روی سکسکه … همه چیتم‌ لودادی اینستاتم روی پیج فیکته
اوضاع شد یه نمه خطری بیبی نزن دست به … … اکیپ توی صف تگری شت حِیثیت رفت‌ ب باد
وطنی وطنی وطنی بازم نمی خرم من با اَجنبی فاز … ولی ابرمو بردی بیبی ته باتلو نزَنی گاز
خِیلی سوبر انگار سرِ ظهره بازی نیستی … حتی دست به مهره نده فول بیبی خستَم
می ندازمت بیرون مث … شهره باتلو خوردی بیبی … مست کردی مردی بیبی بعد عمری شدی
مسخَره کُلی بیبی باتلو خوردی مَست کَردی مردی
بازی نیستی حَتی دَست ب مُهره نده فول بیبی خستَم
می ندازمت بیرون عینِ … شل مَست کَردی مردی بیبی
بعد عمری شُدی مسخره کُلی بِیبی میشه فیتمون نابی
اره فقُط بتکون مانی اَگرَم بِشه دیلمون باس بزَنی بیتو
ب کیف پول دات می بِیبی بُرو بابا مسخَرشو دَرآوردی
بگیرالکلو از ی ارمنی بایدحمل کنی توی معدنی … دخمل ایرانی رو ول کنی از دانس میره رو الری
کی عکس درست گذاشته هی دسته رز گذاشته … اینو واس شماپست گذاشته منوتو کلوز گذاشته
این چپیه بدنیست ستون ولی سلیقه من نیست ستون … رنگ پریده مستی ستون بیرویه رَفتی ستون
مَن گَنگ هیت دادَم ترکید بعد غَم هیت دادَم ترکید
بابا یبار مَست بودم شیشو هشتای سَنگین دادَم ترکید

واسه شما پست گذاشته