دانلود آهنگ اینجا گودبای پارتی جعفره

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای اینجا گودبای پارتی جعفره دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song < Inja Goodbye Partie Jafare > From Musici Song Center With Free Link

آهنگ اینجا گودبای پارتی جعفره اینجا دختر پسر قاطیه دانلود

اینجا گودبای پارتی جعفره اینجا گودبای پارتی جعفره

متن آهنگ اینجا گودبای پارتی جعفره

این جا گودبای پارتی 🎉 جعفره این جا گودبای پارتیه جعفره این جا گودبای پارتیه جعفره جعفره
اینجادختر پسرقاطیه فقط تحصیل آداب آتیه اینجاخلافای بچه هاسنگینه چراامشب جعفر غمیگنه
حالاامشب ✨ من شدم دی جی ولی جعفرچرا گیجه حالاهمه میدن شماره اصغرچیزی نزده و خماره
آخر شب ✨ همه زدن تگری جعفر بگو بینم چرا پکری؟! مث این که بهم زده جعفر نکُن اینکار بده
بگوامرو کیودیدیم جعفرو بعدش بگوکیو دیدم اصغروگفتیم منوجعفر تنهایی با هم میریم سر قرار دو تایی
رفتیم سره قرار دعوا شدنمیدونم چی شدکه در وا شداز اون در یه خانمه اومدیهو از جعفرخوشش اومد
بَعد اومَد جُلو داد زد و گفت:
بوایشلر پیس دی بابا بو البن چک بابابو اوز عیب دودوست اولون یولداش اولون بیربیرین

اینجا گودبای پارتی جعفره