دانلود آهنگ من همونم که تا میدیدیم ذوق میکردی حالا اما فاز غم میگیری

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی من همونم که تا میدیدیم ذوق میکردی حالا اما فاز غم میگیری همینک از رسانه موزیکی

Download Song < Man Hamoonam Ke Ta Mididim Zogh Mikardi> From Musici Song Center With Free Link

آهنگ من همونم که تا میدیدیم ذوق میکردی حالا اما فاز غم میگیری دانلود

Amir 1

متن آهنگ من همونم که تا میدیدیم ذوق میکردی

یدفعه دیگ هی من میگم یدفعه دیگه … این هی میزنه یه دفعه دیگه ضبط شد
نه یه دفعه دیگه داداش تکست همینه … میخوام شروع کنم یدفعه دیگه میخوام شروع کنم
یدفعه دیگ میخوام من یه دفعه کممه … فهمیدم فحشِ ننه ندم به نفع ننم
یه دفعه دیگه بگو یکم بشنومِت … تو نرو باقی موندی که من بشکَنمت
یدفعه دیگ می خوام از اول شروع کنم … فراموش کنم اصلا غم تو رو
یدفعه دیگ می خوام ردش بشَم از دور و بر بزنَم از همه جلو
یدفعه دیگ می خوام بزنم xxx بپاچه خون رابِطه زمین
باید بررسی بشه من و تو مگه نه این که وصلو رابط همیم … پس چرا قشَنگ زدن به ریشه؟!
چرا حال من خوش نی اوضاع قشنگترم ک میشه … جون رو ما کندیمو اون مشَنگ برنده میشه
اصلا هر کاری کنی دیگه این بدن بدن نمیشه … پس چرا قشَنگ زدن به ریشه؟!
چرا حال من خوش نی اوضاع قشنگترم ک میشه … جون رو ما کندیمو اون مشَنگ برنده میشه
اصلن هَر کاری کنی دیگ این بدن بدَن نمیشه
گاهی باید باخت تا بُرد گاهی شب ✨ سرد استو تاریکو باید ماه 🌙 آورد
الهی پاک بشیم از کینه و از غَم الهی آینده بشه سال ها برد … گاهی بایدگاهی باید خرد شد و شکست
آن گاه بایَد ۱۰۰۰ خورد بید و پیوَست
الهی شب ✨ آسوده بخوابیم ک صبح هَمه جا خورشید ☀️ و عشق ❤️ است
من هَمونم ک تا می دیدیم ذوق می کردی حالا اما فاز غم می گیری
من هَمونم ک می گفتی اگ یروز نباشم میمیری
من هَمونم که کارها رو از گردن تو باز کردم … حالا زیر بدهی رفتنِ تو تا گردَن
من همونم که همش خوبت رو می خواستم … بگو از اون همه انرژی مونده خب چی واسم؟!
سر این قضیه ها ۱۰ کیلو رفت ازم … شما تا بود رفتی تو رشت اصلن
تا اوضاع سخت شدش کابل رو گرفتی … الانم می زنی لااقلش مشتی رو تَخت نزن
“پس چرا قشنگ زدن به ریشه؟! … چرا حال من خوش نی اوضاع قشنگ ترم که میشه
جون روما کندیم و اون مشنگ برنده میشه … اصلا هر کاری کنی دیگه این بدن، بدن نمیشه”(دوبار تکرار)
عجَب الماسی 💎 ساخت قفَس ازَم باز از غَم
عجب حرف هایِ یاقوتی زدَم عجب جرقه خوبی شُدیو ب عجب انبار
باروتی منَم عجب حالَم خرابه من عجَب بد خام وعده ها شُدم …
چ سَخته وسطِ وحشی ترین ها یارِ بچه ها شُدن
چ سخته زیر این دردهای سرد دندون ها کم صدا کُنن … پس چرا قشنگ زدن به ریشه؟!
چرا حالِ من خوش نی اوضاع قشَنگ ترم ک میشه؟!
جون رو ما کندیمو اون مشنگ برنده میشه … اصلن هر کاری کنی دیگه این بدن بدن نمیشه
پس چرا قشنگ زدن به ریشه؟! … چرا حال من خوش نی اوضاع قشنگ ترم که میشه؟!
جون رو ما کندیمو اون مشنگ برنده میشه … اصلن هر کاری کنی دیگه این بدن بدن نمیشه