دانلود آهنگ حکایت

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای حکایت دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song < Hekayat > From Musici Song Center With Free Link

آهنگ اﮔﻪ ﻳﻪ روز ﺑﮕﻢ از اﻳﻦ ﺣﻜﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت دانلود

حکایت حکایت

متن آهنگ حکایت

اﮔـ ﻳـروز ﺑـﮕـﻢ از اﻳـﻦ ﺣـﻜـﺎﻳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﻮ ﻛﺮدم ﻋﺎدت
دﻟﻢ ♡ ﭘﻴﺶ دﻟﺖ ♡ ﻣﻮﻧﺪه ﺗﻮ زﻧﺪون رﻓﺎﻗﺖ رﻓﺎﻗﺖ
‫اﮔـﻪ ﻳـﻪ ﺷـﺐ ✨ ﺑـﺮﺳـﻢ ﺑـﻪ ﺣـﻘـﺎﻳـﻖ ﻣﻴﺸﻢ ﺧﺪای ﻋﺎﺷﻖ ❤️
‫ﻣﻴﮕﻢ رازﻣﻮ ﺑﻪ ﺳﺘﺎره ☆ درﻳﺎی ﻣﻐﺮب درﻳﺎی ﻣﻐﺮب

حکایت