دانلود آهنگ قدیمی محسن چاوشی لطفا به بند اول انگشت سبابه ات بگو

شنونده آهنگ محسن چاوشی خواننده خوب کشورمون لطفا به بند اول انگشت سبابه ات بگو در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mohsen Chavoshi – Lotfan Be Bande Avale Angoshte Sababe At Begoo > from musici song center With Free Link

متن آهنگ محسن چاوشی لطفا به بند اول سبابه ات بگو

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

لطفا به بنــد اول سَبابه ات بگو ، یه ذره صبر و حوصله اش بیشتر شود…

از بُخـل زنگ خانه یه مَن سکته میــکند ، دستت اگر کمی متمایل به در شَود…!

در می زنی که وارد تنهایی ام شــوی ، اما بعید نیست زمانی که می روی…

در از خودش جَلای وطَن گفته مثه مَن ، در جست و جوی در زدنت در بــه در شود…!

این بچه لاک پشت نگون بَخت سال هاست ، از تخم در میــآید و سوی تو میــدوَد…

اما مَقدر است در آخرین قَدم… ، یعنی در آستانه یِ دریا دَمَر شود…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نُه ماه غــَلت خوردم و اصرار داشتَم ، در آن رَحِم لباس شوم تا بِپوشی ام…

یا کاسه ای شَراب شوم تا بِنوشی ام ، هَر نطفه ای که دوست نَدارد پسر شود…!

هَر نطفه ای که دوست نَدارد وَرَم شود ، گفتم وَرم شوم ورمی در درونِ تو…

تا هِی بزرگ تَر بِشوم تا جنون تــو ، همراه قَد کشیدن مَن بیشتر شود…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اما پِسر شدم که تو را آرزو کنم ، هِی جان به سَر شدم که تو را آرزو کنم….

پیوسته آرزو کنمَت ، بلکه آرزو  از َشرم ناتوانیِ خود جان به سَر شود …!

دستت مبارک است که چَک می زند به گوش ، دستَت مبارک است که می آورد به هوش …

عیسایِ دست هایِ مبارک ، بِزن مرا ، تا مُرده ای به زنده شدن مُفتخر شود…!

اما پِسر شدم که تو را آرزو کنم ، هِی جان به سَر شدم که تو را آرزو کنم….

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن چاوشی لطفا به بند اول انگشت سبابه ات بگو