دانلود آهنگ قدیمی محسن چاوشی دلبر

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی دلبر از محسن چاوشی در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer <Mohsen Chavoshi – Delbar > from musici song center With Free Link

متن آهنگ دلبر محسن چاوشی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بستَد دلــو دین از مَن ، از من دلـو دین بِستد…

کافر نکند چنــدین ، چــندین نکند کافر ، ۲ رخ چــو قَمر دارد… !

دارد چــو قمــر ۲ رخ عنبر… ، ز قَمر رَسته ، رَسته ز قمر عنبر…

چشمَش ببَرد دلــها ، دلــها ببَرد چشمش…!

باور نکنَد خلق آن خلق آن نَکند باور…

حیران شُده و عاجز ؛ عاجِز شُده و حیران…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بنگر ز رُخش چون بُت ، چون بُت ز رخش بنگر…

دلــبر صنَمی شیرین ، شیرین صنَمی دلــبر ….!

آذر به دلَم بر زد ، بر زد بــه دلَم آذر…

عاشُق شُده ام بَر وی ، بَر وی شده ام عاشِق ….!

یکسر دلِ مَن او بُرد ، بُرد او دل مَن یکسر…

دلــبر صنَمی شیرین ، شیرین صنَمی دلــبر ….!

آذر به دلَم بر زد ، بر زد بــه دلَم آذر…

عاشُق شُده ام بَر وی ، بَر وی شده ام عاشِق ….!

یکسر دلِ مَن او بُرد ، بُرد او دل مَن یکسر…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نالَم ز رُخَش دائم ، دائِم ز رخَش نالَم …!

داور نَدهد دادم ، دادم نَدهد داور…

مستِ صنمــو چندین ، چنــدین صنما مَسته…!

مِی خور به طَرب با مَن ، با مَن به طَرب مِی خور…

منت به سَرم بَر نه ، بَر نه به سَرم منت…!

ساغَر به کفم بَر نه ، بَر نه به کفَم ساغر…

رفته به سفر یــارم ، یارم به سَفر رفتــه…!

ای در چه کنم تنها ، تنها چه کنم ای در …

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دلــبر صنَمی شیرین ، شیرین صنَمی دلــبر ….!

آذر به دلَم بر زد ، بر زد بــه دلَم آذر…

عاشُق شُده ام بَر وی ، بَر وی شده ام عاشِق ….!

یکسر دلِ مَن او بُرد ، بُرد او دل مَن یکسر…

دلــبر صنَمی شیرین ، شیرین صنَمی دلــبر ….!

آذر به دلَم بر زد ، بر زد بــه دلَم آذر…

عاشُق شُده ام بَر وی ، بَر وی شده ام عاشِق ….!

یکسر دلِ مَن او بُرد ، بُرد او دل مَن یکسر…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►

محسن چاوشی دلبر