دانلود آهنگ غمگین محسن چاوشی او

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی او از محسن چاوشی در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer <Mohsen Chavoshi – Ou > from musici song center With Free Link

متن آهنگ او محسن چاووشی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تاجگــذاری کـُند آمده کاری کــند بُت شکند شاه ما بنــده نــوازی کند…
ما بنوازیــم نیست ناز بُت بُت شکن بُت بنوازد هَر آن چنگ به سازی کــند…!
آمــده با قصد خود هَرچه بُت قادر است با تبَرش یک نفس دست درازی کـند…
خوی علی خویِ او روی علی روی او دَست به زانــو زند فَتح اراضی کن…!
خــوی علی خویِ او روی علی رویِ او دست به زانــو زند فتح اَراضی کن…
تیــغ کشاند به هَر کس که به ناحَق گرفت عدل کشاند به هَر قَصد به قاضی کند…!
سَر بزند آن که را خون خلایق مکیــد آب رُخ مَردمان ریخت بازی کند…
باز بگیرد خــود آن آه دل مَردمان خــود دل ایتام را آمــده راضی کند…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

در نگشایَد به آن ذات که پهلــوی خلق می شکند دَم به دَم بعد نمازی کند…
تیغ به فَرقش زنــید شیر به زَهرش کــنید شیر خدا باز خــود بَنده نوازی کند…!
لافتــی اِی پدر لافتی جُز شما وَز تو به ربــک علی فَرق تو را مـیخرم …
همچــو برادر شهید دَست و سَرم آن او زَهر بنــوشم شها بنده شهیــدت شوم…!
بنده سَرافکنـده ام در گذر از نطفـه ات قول دهَم چون شــما شیر خدایی روم …
خــوی علی خویِ او روی علی رویِ او دست به زانــو زند فتح اَراضی کن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محسن چاوشی او