دانلود آهنگ قدیمی سیروان خسروی نمیرم عقب

به سایت موزیکی خوش آمدید با ما همراه باشید در شنیدن آهنگ نمیرم عقب از هنرمند کشورمون سیروان خسروی

Download Song By Singer <Sirvan Khosravi – Nemiram Agab > from musici song center With Free Link


متن آهنگ نمیرم عقب سیروان خسروی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن این دنیایِ وحشی رو رام کردم مشکلاتو می ذارم زیر پا می رم بالا مَن مثه بالگردم…

هَرکجا مشکلا بزرگ شُد من سعیمــو زیاد کردم حتی تویِ بدترین شرایط بازم به خــودم اعــتماد کردم…!

یاد گرفتــم که زندگی سَخته و دست زیاد بالا دَست تویِ جاده زندگی همیشه پایین و بالا هَست…

یاد گرفتَم که زندگی یعنی همین لحـــظه فردا که نیومده ولی امــروز همین حالا هَست…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هیچ مُشکلی بزرگ هیــچ دیواری واسَم بلند نیست این دنیا جایی واسه اونا که همــیشه جلوی خطر پُره دلهرن نیست…

یاد گرفتَم که رویِ پای خودم وایسَم چون موقع سختیــها دیگه هیچ کس دورم نیست…!

نمیر م عقب حتی یه قَدم من جلو دردا هیچ وقت کوتاه نیومــدم…

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس می رم جلو تا جایی که می تونم…!

نمی رم عقب حتی یه قَدم واسه اینجا بودن به هَر دری زدم…

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس میرم جلو تا جایی که می تونم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اگه مانــع زیاده حتی با پایِ پیاده مَن با عَزم و اراده می رم جلو خیلی ساده…

این دنیــا بازتاب رفتار خودته غمگین باشی غمــگینه و شاد باشی شــاده…!

همــه فکر و ذکرم اینه یکَم تغییرم بِدم خودمــو چون نمی شه تغییر داد دنیارو…

یه وقتایی یه زَخمایی نمیکشن ولی قوی تَر می کنه مارو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

همه تویِ حرفا می گن دوس دارن که مَشکلات  حل شه…

ولی واسه این کار میخوان یه نفر دیگه نَفر اول شه…!

واسه تغیــیر واسه هَرچی از خودت شُروع کن…

اگه می خوای این دنیا به بهِشت مبدل شه…!

بَد به دلت راه نَده به تَرسات پا نَده محکم باش بُرو جلو تا آخر وایسا وا نده…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تــسلیم نشی بَرنده ای همــیشه بازنده بوده اون که جا زده…!

نمی رم عقَب حتی یه قَدم من جلو دردا هیچ وقت کوتاه نیومــدم…

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس می رم جلو تا جایی که می تونم…!

نمی رم عقب حتی یه قَدم واسه اینجا بودن به هَر دری زدم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس می رم جلو تا جایی که می تونم…!

نمی رم عقَب حتی یه قَدم من جلو دردا هیچ وقت کوتاه نیومــدم..

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس می رم جلو تا جایی که می تونم…!

نمی رم عقب حتی یه قَدم واسه اینجا بودن به هَر دری زدم…

من گذشته رو نمی شه برگردونَم پَس می رم جلو تا جایی که می تونم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سیروان خسروی نمیرم عقب