دانلود آهنگ قدیمی محمد اصفهانی با شوق تو

با ما همراه باشید با شنیدن موزیک با شوق تو از هنرمند کشورمون محمد اصفهانی ، دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن از سایت موزیکی

Download Song By Singer < Mohammad Esfahani – Ba Shghe To  > With Music Media With Free Link

متن آهنگ محمد اصفهانی با شوق تو :

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

از شبنم عشق خاک آدم گل شد►♫
شوری برخواست فتنه ای حاصل شد..►♫
سرنشتر عشق بر رگ روح زدند►♫
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد►♫
یک قطره از آن چکید و نامش دل شد►♫

تنگ غروب فصل بهار یه کوچه باغ یه پنجره►♫
یه قلب پیر پر از امید با شوق تو منتظره..►♫
باگوشه های چارقدش اشکاشُ پنهون میکنه►♫
اما نگاش غصه هاشُ از دور نمایون میکنه►♫

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫.►♫

منتظر پرستو هاست خبر بیارن از گلش►♫
اما نمیدونه اونام خبر ندارن از گلش►♫
اون گل سرخ تو تاریکی ستاره شد شبُ شکست►♫
خورشید روشنی شد و رفت و تو آسمون نشست►♫

اما هنوز فصل بهار با صد هزار تا خاطره..►♫
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره نشسته پشت پنجره►♫
تنگ غروب فصل بهار یه کوچه باغ یه پنجره..►♫
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره►♫

باگوشه های چارقدش اشکاشُ پنهون میکنه..►♫
اما نگاش غصّه هاشُ از دور نمایون میکنه►♫
منتظر پرستوهاست خبر بیارن از گلش►♫
اما نمیدونه اونام خبرندارن از گلش..►♫
اون گل سرخ تو تاریکی ستاره شد شبُ شکست►♫
خورشید روشنی شد و رفت و تو آسمون نشست►♫

اما هنوز فصل بهار با صد هزار تا خاطره..►♫
یه قلب پیر پر از امید باشوق تو منتظره►♫
نشسته پشت پنجره باشوق تو منتظره►♫
نشسته پشت پنجره►♫

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محمد اصفهانی با شوق تو