دانلود آهنگ قدیمی سینا سرلک گرگ

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای گرگ ازسینا سرلک باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer <Sina Sarlak – Wolf > from musici song center With Free Link

متن اهنگ گرگ سینا سرلک

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گفــت دانایی که گرگی خیره سَر هَست پنهان در نهاد هَر بشـر…
لاجرم جاریست پیــکاری سترگ روز و شَب ما بینه این انسان و گرگ…!
زور بازو چاره یِ این گرگ نیــست صاحِب اندیشه دانَد چـاره چیست…
ای بَسا انسان رنجور پَریش سَخت پیچیده گلــویه گرگــه خــویش…!
وی بَسا زور آفرین مَرد دلیر هَست در چنگاله گرگه خــود اسیر…
هَر که گرگش را در اَندازد به خاک رفته رفته می شود انسانِ پاک…!
هَر که از گرگش خورد هَر دَم شکست گر چه انسان می نماید گرگ هَست…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

و آن که با گرگش مُدارا می کند خلقو خوی گرگ پیدا می کند…!
در جَوانی جان گرگت را بگیر وای اگر این گرگ گردد با تو پیـــر…
روز پیری گر که باشی هَم چو شیر ناتوانی در مَصافه گرگ پیر…!
مَردمان گر یکدگر را می درند گرگهاشان رَهنما و رهبرند…
این که انسان هَست این سان دردمند گرگها فرمانروایی می کنند…!
این که انسان هَست این سان دردمند گرگها فرمانروایی می کنند…
و آن ستمکاران که با هَم مَحرمند گرگهاشان آشنایان همند…!
گرگها همراه انسانهــا غَریب با که باید گفت این حاله عجــیب…
با که بایَد گفت ایــن حاله عجــیب…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سینا سرلک گرگ