دانلود آهنگ قدیمی سیروان خسروی خیلی روزا گذشت

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای خیلی روزا گذشت ازسیروان خسروی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer <Sirvan Khosravi – Kheili Rooza Gozasht > from musici song center With Free Link

متن آهنگ خیلی روزا گذشت سیروان خسروی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

غـُصـَمون گِرفـت تـو هَوای تَـلخ پاییـز با غُروبـای غـَم انـگیـز آسِمون اَز گِریـه لَبریـز…
راهیـم نَبود بـاز دوبـاره بـاد و بـارون چـی دیـگـه مـونده بَرامـون مـا چـه کَردیـم بـا دِلامـون…!
بـا خـاطراتِت مـیشـه هـَم مُرد و هَـم زنـدگی کَرد حَـتی با یـادِت دیـوونـِگی کَرد امـا با اشـک بـا دَرد بـا دَرد…
خِیـلی روزا گُذشـت خاطـره هـای تـو کَم نَشُـد هـیـچی اونـی کـه خـواسـتَم نـَشُد اونـی کـه خواسـتَم نَشُـد…!
خِیلـی روزا گُذَشـت وَلـی غَم اَز دِل مـا نَرفـت بـی تو پایـیـز از ایـنجا نَرفت پایـیـز از اینجا نـَرفـت…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

واقـعیتـه بـی تـو بارونـو نـمـیخـوام از تو خـیـلی دوره دسـتام خِیلی سَرده بـی تـو دُنیـام…!
دَسـتای مَن تـو رو مـیخوان بَدتـر از هَـر لَـحظـه اَم الـان این حَقیـقتـه آدَما هَمیشـه تَنهان…
با خاطراتت میشه هم مرد و هم زندگی کرد حتی با یادت دیوونگی کرد اما با اشک با درد با درد…!
خِیلی روزا گُذَشـت خاطـره هـای تُو کَم نـَشد هـیچـی اونی کـه خواستَم نَشد اونی که خواستم نَشُد…
خِیلی روزا گُذشـت وَلـی غـَم از دَل مـا نَرفـت بـی تـو پایـیـز از ایـنجا نَـرفت پـاییز اَز اینـجا نَرفـت…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سیروان خسروی خیلی روزا گذشت