دانلود آهنگ قدیمی مرتضی پاشایی و محمدرضا گلزار روز برفی

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محمدرضا گلزار با نام روز برفی همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Mohammadreza Golzar – Snow Day > from musici song center With Free Link

متن آهنگ روز برفی مرتضی پاشایی و محمدرضا گلزار

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

چِشامـــو …
می بندم می خوام هَرچی غصه اس بمیره…!
که تــو خواب…
یکی از تنَم عــطرتو پس بگــیره …!
نمی شه…نمی شه…
عَزیزم…!
نمی دونی عِشقت چقَدر سینه ســوزه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

چــه سخــته…!
آدم چِشم به تاریکی شَب بدوزه…
هَمیشه…هَمیشه…!
شبــا بیدار و روزا خیــره به عَکست…
این شُده کارم دیگــه طاقَت ندارم …!
دلَم می خواد یجایی اونــور دنیا خودمــو جا بِزارم…
آخــه عادت نَدارم تو که نباشی…!
خوابَم نمی ره خیلی دلَم می گیره…
فراموشَم نمی شه خاطره هامــون…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

واسه مَن خیلی دیــره…
یک آدم…!
چقدر طاقَت غُصه داره…
چجوری…!
می شه خَنده رویِ لبام پا بــذاره دوباره …
دوبــاره…!
به جایی رسیــدم که با هیچکی حَرفی ندارم…
نبــاشی…!
من هیــچ حِسی به روز بَرفی ندارم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نمی خوام ، ببــاره…!
شــَبا بیدار و روزا خیره به عَکست…
این شَده کارم دیگه طاقَت نَدارم …!
دلمَ می خواد یجایی اونور دنیــا خودمو جــا بِزارم…
آخــه عادت نَدارم تو که نَباشی…!
خوابَم نمیـبره خیلی دلَم می گیره…
فراموشَم نمی شه خاطــره هامون…!
واسه مَن خیلی دیــره…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

 محمدرضا گلزار روز برفی