دانلود آهنگ قدیمی مسیح و آرش AP چه قشنگ

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده مسیح و آرش با نام چه قشنگ همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer <Masih And Arash AP – Che Qashang > from musici song center With Free Link

متن آهنگ چه قشنگ از آرش AP مسیح

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دوست دارم صورتمــــو وقتی ازت حرف می زنم مَن …
با خاطراتِت دور شدی اما هنوز نزدیکه مَن هست …!
اون طبـــع شیرین با هَمه تلخی داشتی تو آروم از کنارم می رفتی …
چه قَشنگ یادم اومَدی بازم یادمه دور می شدی قلبَم می لرزید …!
ببیـــن چه قَشنگ کنار هَم چیدم هَمه خاطره هامـــونو …
کوچکـــترین چیزم ننداختَم از قلَم حتی هَمون نَم نَم بارونو …!
ببین چه قشنگ دارم آتیش می گیرم زیر گریه مَن برات با جونــو دل …
ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چِقد خواستَم نَری با خونـــو دل …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ببین چه قَشنگ کنار هَم چیدم هَمه خاطره هامونـــو …
کوچکترین چیزم ننداختَم از قلَم حتی هَمون نَم نَم بارونــــو …!
ببین چه قشنگ دارم آتیش می گیرم زیر گریه مَن برات با جونــو دل …
ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چِقد خواستَم نَری با خونـــو دل …!
چـــه قشنگ با یاد تو بازم هَمون آدم شُدم مَن یادمه این آدما آسون ازم رَد می شدن نه …
هی پیت می گشتمو دنبال تو تو کوچــها خاطرات تو هَنوز مونده تویِ این خونه جا …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ببین چه قَشنگ کنار هَم چیدم هَمه خاطره هامونـــو …
کوچکترین چیزم ننداختَم از قلَم حتی هَمون نَم نَم بارونــــو …!
ببین چه قشنگ دارم آتیش می گیرم زیر گریه مَن برات با جونــو دل …
ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چِقد خواستَم نَری با خونـــو دل …!
ببین چه قَشنگ کنار هَم چیدم هَمه خاطره هامونـــو …
کوچکترین چیزم ننداختَم از قلَم حتی هَمون نَم نَم بارونــــو …!
ببین چه قشنگ دارم آتیش می گیرم زیر گریه مَن برات با جونــو دل …
ببین چه قشنگ داره جونم میره واست چِقد خواستَم نَری با خونـــو دل …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مسیح و آرش AP چه قشنگ