دانلود آهنگ قدیمی مازیار فلاحی ممنونم

به سایت موزیکی خوش امدید شنونده موزیک زیبای ممنونم از مازیار فلاحی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mazyar Fallahi – Mamnonam > from musici song center With Free Link

متن آهنگ ممنونم مازیار فلاحی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اَز تَه قَلبـم اَز تُو مـَمنونـم…
من تورو میخوام با دل و جونم…!
خـِیلی ممـنونَم چـون نمـیزاری…
بیـخیالـِت باشَم چـون دوسَم داری…!
شـدم عاشـق چِشـمات چِشمـات…
دونـه دونـه ی حَرفات حَرفات…!
با تُو میمونَم اینو مـیدونَم…
مـیرسونَمِت یِه روز بـه آرزوهـات…!
شُدم عاشـق چِشمـات چـشمات…
دونـه دونـه ی حَرفات حَرفات…!
بـا تُو میمونَم اینـو میـدونَم…
میرسـونَمِت یـه روز بـه آرزوهـات…!
مَن بِه ایـن روزا خیـلی مَدیونـم…
با تو خوشـحالَم با تو میـمونم…!
با تُو خوشـبَختی خیـلی آسـونه…
بِهتَرین روزهـای زنـدگیـمونـه…!
شُدم عاشـق چـشمات…
شُدم عاشِق چـشمات چشـمات…!
دونـه دونـه ی حَرفات حَرفات…
با تُو میمـونَم اینـو میـدونَم…!
میرسـونمِت یـه روز بـه آرزوهـات…
شُدم عاشـق چشـمات چشـمات…!
دونـه دونه ی حَرفات حَرفات…
بـا تـو مـیمونَم اینـو میـدونَم…!
میـرسـونمِت یـه روز بـه آرزوهـات…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مازیار فلاحی ممنونم