دانلود آهنگ قدیمی مازیار فلاحی دست بزن

شنونده آهنگ مازیار فلاحی خواننده خوب کشورمون دست بزن در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Mazyar Fallahi – Dast Bezan > from musici song center With Free Link

متن آهنگ دست بزن مازیار فلاحی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

آن لــبِ خندیده تویــی… چــشم تویــی…  دیــده تویی…  یارِ پَسندیده تویی…  خواب تو را دیده منَم…
نور تویــی…  شیشه تویــی…  برگ تویــی … ریشه تویــی … صاحبِ انــدیشه تویی…  از تو نَرنجیده منَم…!
عقــل به دریا زده است عِشق به رَقص آمــده اســت…
جان هَمه دل دل هَمه دَست دَست بِزن دَست بِزن…!
سَرخوشو مَستیم هَمه عِشق‌ پَرستیم هَمه دست به دستیم هَمه دَست بزن دَست بزن…
دَست بزن دَست بزن سَرخوشو سَرمست بِزن بَزن دَست … بِزن تا نَفست هَست بِزن…!
دَست بزن دَست بزن سَرخوشو سَرمست بِزن بَزن دَست … بِزن تا نَفست هَست بِزن…
باغ بهــار است دلَت مأمَن یار است دلَت دَست‌ به‌کار است دلَت دَست بِزن دَست بزن…!
مـوج اگر کف بزنَد مُطرب اگر دَف بزند چَرخ در این صَف بزنَد دَست بزن دَست بزن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

خــواب تو را دیده منَم از تو نَرنجیده منَم…!
عقــل به دریا زده است عِشق به رَقص آمــده است…
جان هَمه دل دل هَمه دَست دَست بِزن دست بِزن…!
سَرخوشو مَستیم هَمه عشق‌ پَرستیم هَمه دست به دَستیم هَمه دست بِزن دست بِزن…
دست بزن دست بزن سَرخوشو سَرمَست بزن بزن دست بِزن تا نفست هست بِزن…!
دَست بزن دست بزن سرخوشو سَرمست بِزن بِزن دست بزن تا نَفست هست بزن…
ای دلِ مغــرور برو وصله یِ ناجور برو دورتر از دور بُرو دست بِزن دست بِزن…!
دَست بزن دَست بزن سَرخوشو سَرمَست بزن بزن دَست بزن تا نَفست هَست بزن…
دَست بزن دَست بزن سَرخوشو سَرمست بِزن بِزن دَست بزن تا نَفست هَست بزن..!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مازیار فلاحی دست بزن