دانلود آهنگ قدیمی حمید هیراد مستم کن

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای حمید هیراد به نام مستم کن دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Hamid Hiraad – Mastam Kon > from musici song center With Free Link

متن آهنگ مستم کن حمید هیراد

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

بچـــرخااا در بـَرم… بچرخـــا در بَرم… رَقص کنـان گوو…

مَرا مَسـتم کنُ… هی… مَرا مستَم کنُ… نــعره زنـــان گووو…!

کو به کـو… آمده ام… مــو به مـــو… آمـده ام…

تارِ گیســویِ تو دیــدم… سـمتِ او آمــده ام…!

مــو به مــو آمده ام… مَن کو به کو آمـــده ام…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تار گیـسوویِ تو دیدم… سمـتِ او آمَده ام…!

دل اِی دل… اِی دل اِی… دل اِی دل…

ایمانِ مــَرا عـقلِ مَرا… هـوش مرا بُرد چِشمانِ تو…!

ایمــانِ مَرا عقلِ مرا بُرد چَشــمانِ تو…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دلـــداده یِ او گــشتمو… می کــشد مَرا خَمِ اَبرویِ تو…!

سَر به سَر دل مَن نَذار…  اشـک منو دیگه در نیار…

عاشقِت شُدم… مَن همیــن یه بار جونِ تو…!

کـــو به کو آمَده ام… مــو به مو آمـَده ام…

تـــار گیسویِ تو دیـــدم… سـمتِ او آمَده ام…!

مــو به مو آمَده ام… مَن کو به کو آمَـده ام…

تـــار گیسویِ تو دیـــدم… سـمتِ او آمَده ام…!

دل اِی دل… اِی دل اِی… دل اِی دل…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هَر لحـظه به دام تو گرفـــتارمُ… بیمـــارم…

بیاا… جونه دلَم نازتو خـَریدارم… بیا جــوونِ دلَم…!

ایمــانِ مَرا عقلِ مرا بُرد چَشــمانِ تو…

دلـــداده یِ او گــشتمو… می کــشد مَرا خَمِ اَبرویِ تو…!

سَر به سَر دل مَن نَذار…  اشـک منو دیگه در نیار…

عاشقِت شُدم… مَن همیــن یه بار جونِ تو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حمید هیراد مستم کن