دانلود آهنگ قدیمی روزبه نعمت الهی نهان مکن

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده روزبه نعمت الهی با نام نهان مکن همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Roozbeh Nematollahi – Nahan Makon > from musici song center With Free Link

متن آهنگ نهان مکن روزبه نعمت الهی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دوش چه خورده ای دِلا راست بگو نهان مَکن … چون خَموشان بی گنَه روی بَر آسمان مکن…
باده یِ خاص خورده ای … نقل خلاص خورده ای…  بویِ شراب می زند خَربزه در دَهان مکن…!

باده یِ خاص خورده ای … نقل خلاص خورده ای…  بویِ شراب می زند خَربزه در دَهان مکن…!
بویِ شراب می زند خَربزه در دَهان مکن…!

کار دلَم به جان رسید…  کارد به استخوان رسیــد … کار دلمَ به جان رسید کارد به استخوان رسید…
ناله کنَم بگویَدم ناله کنم…  بگویدم دَم مَزن و بیان مکن , دم مَزن و بیان مکن…!

دوش چه خورده ای دِلا راست بگو نهان مَکن … چون خَموشان بی گنَه روی بَر آسمان مکن… روی بَر آسمان مکن…  روی بَر آسمان مکن…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دوش شَراب ریختی وَز بَر ما گریختی…  بار دگر گرفتمَت بار دگر چنان مکن…
دوش شَراب ریختی وَز بَر ما گریختی…  بار دگر گرفتمَت بار دگر چنان مکن…!

باده یِ خاص خورده ای … نقل خلاص خورده ای…  بویِ شراب می زند خَربزه در دَهان مکن…
بویِ شراب می زند خَربزه در دَهان مکن…!

خَربزه در دَهان مکن… خَربزه در دَهان مکن… خَربزه در دَهان مکن…
اِی دله پاره پاره ام … اِی دله پاره پاره ام…  دیدن اوست چاره ام…!
اوست پناهــو پُشت مَن…  تکیه بر این جهان مکن…!

دوش چه خورده ای دِلا راست بگو نهان مَکن … چون خَموشان بی گنَه…
تکیه بر این جهان مکن , تکیه بر این جهان مکن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

 روزبه نعمت الهی نهان مکن