دانلود آهنگ قدیمی ایهام حال من

شنونده آهنگ ایهام خواننده خوب کشورمون حال من در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Ehaam – Hal man > from musici song center With Free Link

متن آهنگ حال من گروه ایهام

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گفتـــه بودم می روی دیدی عَزیزم آخَرش …
سَهم ما از عِشق هَم شُد قسمت زجـــر آورش …!
زندگی با خاطراتِت اتفاقی ساده نیــست …
رفتنِت یعنی مصـــیبت زجـــر یعنی باورش …!
حال مَن بعد از تو مثه دانش آموزیـــست که …
خَسته از تکلیف شَب خوابیده رویِ دفتـــرش …!
مَرگ انسان گاهی اوقات از نبـــود نبض نیست …

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَرگ یعنی حال مَن با دیدن انگشترش …!
یک وجـــب دوری برایِ عاشـــقان یعنی عَذاب …
وای از آن روزی که عاشِق رَد شود آب از سَرش …!
جای مَن این روز هـــا میزی است کنج کافـــه ها …
یک طَرف اندوه و من یاد تـــو سَمت دیگرش …!
یک وجَب دوری بَرای عاشقـــان یعنی عَذاب …
وای از آن روزی که عاشِق رَد شود آب از سَرش …!
جای مَن این روز هـــا میزی است کنج کافـــه ها …
یک طَرف اندوه و من یاد تـــو سَمت دیگرش …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

عِشق هَر جا می رسد آتش به دل ها می زند …
درد را جا می گذارد در دل خاکستَرش …!
بی تو بیـــن گریه ها یاد تو در آغوشَم است …
من شُدم مـــُرداب و یاد تو شُده نیلوفرش …!
حال مَن بعد از تو مثه دانش آموزیـــست که …
خَسته از تکلیف شَب خوابیده رویِ دفتـــرش …!
مَرگ انسان گاهی اوقات از نبـــود نبض نیست …

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَرگ یعنی حال مَن با دیدن انگشترش …!
یک وجـــب دوری برایِ عاشـــقان یعنی عَذاب …
وای از آن روزی که عاشِق رَد شود آب از سَرش …!
جای مَن این روز هـــا میزی است کنج کافـــه ها …
یک طَرف اندوه و من یاد تـــو سَمت دیگرش …!
یک وجَب دوری بَرای عاشقـــان یعنی عَذاب …
وای از آن روزی که عاشِق رَد شود آب از سَرش …!
جای مَن این روز هـــا میزی است کنج کافـــه ها …
یک طَرف اندوه و من یاد تـــو سَمت دیگرش …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ایهام حال من