دانلود آهنگ قدیمی سون بند تنهاترین

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی تنهاترین از گروه سون در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer <7 Band– Tanhatarin > from musici song center With Free Link

متن آهنگ تنهاترین سونن باند

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دِلَم گِرفته اَز خودَم نَگو که اِشتِباه مَن بودی …
بَرای زِنده بودَنم هَمیشه تَنها راه مَن بودی …!
بی تو شُروع مَن یه پایانه  حَرف هایی که زَدَم دُروغ بودن…
نَباشی هیچ جایی تو دُنیا که نیست حِس کنَم خوبه بَرای مَن …!
این جا کَسی تَنهاتَر اَز مَن نیست مَعنی تَنهایی رو فَهمیدَم…
هَر کی واسه دِلداری باهام حَرف زَد یه جمله اَز حَرفاشو نَشنیدم …!
اونقَدر حَواسَم به خودَم  نیست که نَزدیکترینامو نِمیشناسم…
دُنیا با مَن غَریبه تَر میشه مَن دیگه دُنیامو نِمیشناسَم …!
توان این که بِدمت اَز دَست دَر حَد شونه های مَن نیستش…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

طاقَت نَدارم بِبینم اِسمِت تو عاشِقونه های مَن نیستِش …!
دَستات دیگه بَرای مَن نیستِش …
این جا کَسی تَنهاتَر اَز مَن نیست مَعنی تَنهایی رو فَهمیدم…!
هَر کی واسه دِلداری باهام حَرف زَد یه جِمله اَز حَرفاشو نَشنیدَم …
اونَقدر حَواسَم به خودَم نیست  که نَزدیکترینامو نِمیشناسَم…!
دُنیا با مَن غَریبه تَر میشه مَن دیگه دُنیامو نِمیشناسَم …
توان این که بدمت اَز دَست دَر حَد شونه های مَن نیستِش…!
طاقَت نَدارم بِبینم اِسمِت تو عاشِقونه های مَن نیستِش …
دَستات دیگه بَرای مَن نیستش …!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سون بند تنهاترین