دانلود آهنگ قدیمی روزبه بمانی شلیک

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده روزبه بمانی با نام شلیک همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < Roozbeh Bemani– Shelik > from musici song center With Free Link

قسمتی از متن آهنگ شلیک روزبه بمانی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گنجـــشک تَرین آدم عالم شُده  بودم او دغـــدغه اش بود مَرا گاز بگیرد…
حرصش که  بدنم خون جگر شُد مَن سیب شُدم بلکه او را گاز بگیرم…!
می آمد و مـــیدید مَرا مثه دو تا دوست  مَن باب دلش یک سَره نزدیک نمی کرد…
بر جـــوخه ی اعدام منه بی هَمه  چیزش می آمد و پا می شد و شلیک نمی کرد…!
دیوونتَم با این که فهمیدم یه عمره  این رابطه از سَمت تو عاشِق نداره…
انقدر نگو اِحساست از دیوونگــــیته  احساس اِسمش روشه چون منـــطق نَداره…!
مَن آرزویی غیر اِحساست ندارم  از بَس که رویامو بهِت نزدیک کردم…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

یکـــبار که دنبال رَدت رفته بودم مَن  به خودم از پشت سَر شلیک کردم…!
حال مَن حال اون آدم زخمیه که خــودش  دیده زخمش چقَدر کاریه اما جایی نمیـــره خوش نشسته بمیــره…
مَن بمیرم بمونَم تهش عاشقَم بی تو این حِسم این عِشقم این عاطفم تا تو باشی هَمینم…!
تا تو باشی هَمینم میری ببینی جاتو  با کی می شه پُر کرد با این که این دوری تحمل کردنی نیـــست…
تو اِنقدر بودی کنار مَن بفهمی جای کسی با هیچــکس پُر کردنی نیست…!
حالِ مَن حال اون آدم زخمیه که خودش دیده زَخمش چِقدر کاریه امّا جایی نمیره…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

روزبه بمانی شلیک