دانلود آهنگ قدیمی رضا صادقی جان دل

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای رضا صادقی به نام جان دل دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Reza Sadeghi – Jaan Del > from musici song center With Free Link

متن آهنگ جان دل رضا صادقی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

چـــه اِفتخار بِشتِر از ای که خـــوم یه چوک بندرُم…
عاشقِ لُنگُ کَپَرُم لیحُ سُواسُ کُنگِرُم…!
چه افتخار بِشتر از اِی پوستُم سیان دلُم سفـــید…
دختُن و چوکُنُم نجیب، دنیا مثل ما اینَدی…!
صدای جفتیُ و سازُ عود دُل …. دُهُل…. کَسِر تویِ خاک و گِلُن…
چاکه زَنُن کیکَنگ زَنُن یَک دل و جُن اَگَن گُلُم…!
اِی وای دل اِی وایِ، وا دِلُم، جانی …. جانِ…. دل مَشکَن تو دِلُم…
اِی وای دل اِی وایِ، بَ دِلُم، جانی …. جانِ…. دل مَشکَن تو دِلُم…!
دوری از خاکِ نجیـــبِ مَردمش نَدامتن …
روز چـــهارشنبه به دیر یا زدِنِش سلامتِن…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

هـــــنوزم بندِری سادَن …. ســــاده…. بیـــدریغ…. بی ادعا…
تویِ یه کلام بگــــم جلوۀ لبخند خُدا…!
خاک پاکــــش سُرمۀ چشمُنومِن تا بِمِــــرُم…
با غرور غار …. فریاد…. اَزَنُم نخله بلند بَندِرُم…!
هَر جا رفتُم هَر جا اُم‌دیـــــدیدم…. هیچــــجا بندِرُم نَبُو…
اِی خُدا سایۀ بَندِر از سَرِ ما کــــم نَبو…!
صـــدای جفتیُ و سازُ عود دُل …. دُهُل…. کَسِر تویِ خاک و گِلُن…
چاکه زَنُن کیکَنگ زَنُن یَک دل و جُن اَگَن گُلُم …!
اِی وای دل اِی وایِ، وا دِلُم، جانی -جانِ- دل مَشکَن تو دِلُم…
اِی وای دل اِی وایِ، بَ دِلُم، جانی -جانِ- دل مَشکَن تو دِلُم…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

رضا صادقی جان دل