دانلود آهنگ قدیمی حسین توکلی پیرهن سیاه

کاربر عزیز سایت موزیکی شما رو به شنیدن آهنگ زیبای حسین توکلی به نام پیرهن سیاه دعوت میکنیم ، دانلود و پخش با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Hossein Tavakoli – Pirhan Siah > from musici song center With Free Link

متن آهنگ پیرهن سیاه حسین نوکلی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

مَن عاشِــــق حُسِـــــینَم مَگه میشه کَسی عاشِــــق حُسین و عَباس نَباشه…
یا حُسین روم ســــیاهه دارَم پیاده میام به دیدَنِت قَبولَم کُن قَبولَم کُن یا حُســـــین…!
هَر ســـــال هَمین روزها تَنَمه پیـــــرهَن سیاهَم به هَوات توی راهَم میام بَدی پَناهَم…
هَر ســــال هَمین روزها بازَم دُعای مادَرَم مَنو میاره تا حَرم خودَم نِمیشـــه باوَرم…!
غِیر حَرم کُجا بِرم…
مَن که با پای پیاده اومَدَم تو این مَــــسیر غِیر تو هیشکی نَدارَم دَســــت تَنهامو بِگیر…!
مَن کُجا اینجا کُجا مَن رو ســـــیاه زائرها آبرومو میخَره آخَر هَمین پیرهَــــن سیاه…
مَن که با پای پیاده اومَدَم تو این مَســــیر غِیر تو هیشکی نَدارَم دَســـــت تَنهامو بِگیر…!
مَن کُجا اینجا کُجا مَن رو سیاه زائرها آبرومو میخَره آخَر هَمین پیـــــرهَن سیاه…
هَوای اینجا هَوای عِـــــشقه هَوامو داره آقای عِشقه…!
دِلَم رِسیده که این رِسیدَن به پای مَن نیست به پای عِـــــــشقه…
مَن که با پای پیاده اومَدَم تو این مَســـــیر غِیر تو هیشکی نَدارَم دَست تَنهامو بِگیر…!
مَن کُجا اینجا کُجا مَن رو ســـــیاه زائرها آبرومو میخَره آخَر هَمین پیرهَن ســــــیاه…
مَن که با پای پیاده اومَدَم تو این مَســــــیر غِیر تو هیشکی نَدارَم دَست تَنهامو بِگیر…!
مَن کُجا اینجا کُجا مَن رو سیاه زائرها آبرومو میخَره آخَر هَمین پیرهَن ســــــیاه…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حسین توکلی پیرهن سیاه