دانلود آهنگ قدیمی حسین توکلی وسواسی

هم اکنون شنونده آهنگ شنیدنی وسواسی از حسین توکلی در سایت موزیکی باشید ، دانلود و پخش انلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Hossein Tavakoli– Vasvasi > from musici song center With Free Link

متن آهنگ وسواسی حسین توکلی

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

گُفته بودی کِه زیاده مِثل مَن مَن که این حَرفِـــــتو یادَم نِمیره…
یه روز عاشِـــــقی یه روز دِل میکَنی هیچ کُدوم کارات به آدَم نِمیره…!
مَن مَحـــــاله که اَزَت چیزی بِخوام دیگه هیـــــچ حِســـــی فَریبَم نِمیده…
با نِگات دُروغ میگُفتی هِی به مَن شایَدَم دِلَم به حَقِـــــش رِسیده…!
آخه دیوونه بی تو زِندونه تو خودِت دِل مَنو بُردی تو اون خونـــــه…
مَن اِحســــاسی توئه وَسواســـی آخَرِش نَفهمیدَم اَزَم چی میخواستی…!
آخه دیوونه بی تو زِنــــدونه تو خودِت دِل مَنو بُردی تو اون خونه…
مَن اِحساسی توئه وَسواسی آخَرِش نَفهمیدَم اَزَم چی میخواســــتی…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

دیدی چیکار کَردی یا این دِل شِــــکست خورده اَز وَقتی که رَفتی دِلَم هَمـــش بَد آورده…
هَر چی بَدی کَردی دِلَم صِداشو ســـــاکِت کَرد حَتی یه بار چیزی نَگفت به روت نیاورده…!
عاشِقَم وَلی کارات عَذابَم میده ولی اَز عِـــــشق دِلَم تَرسیده بَس که بی تَفاوتیتو دیده…
آخ مَن خَســـــته اَم شونه هات بَرای کی آمادَست واسه تو چِقَد بِشَم دِلواپَس …!
هَر چیم بِهِت میگَم بی فایدَست…
آخه دیوونه بی تو زِندونه تو خودِت دِل مَــــنو بُردی تو اون خونه…!
مَن اِحساســــی توئه وَسواســــی آخَرِش نَفهمیدَم اَزَم چی میخواستی…
آخه دیوونه بی تو زِندونه تو خودِت دِل مَنو بُردی تو اون خونه…!
مَن اِحساسی توئه وَسواســــــی آخَرِش نَفهمیدَم اَزَم چی میخواستی…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

حسین توکلی وسواسی