دانلود آهنگ قدیمی ندیم چه سخته

شنونده آهنگ ندیم خواننده خوب کشورمون چه سخته در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Che Sakhteh > from musici song center With Free Link

متن آهگ چه سخته ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

شـــایَد جُدایی واسِــه هَردومون سَــخته هَمینه راهِ چارَمون اِی وای…
مَـــگه چی خواســـتیم اَز خدا که مارو کَرد اَز هَـــم جــدا چِرا بایَد باهَم نَباشــیم…!
چه سَـــخته چه سَـــخته غُصـــه خوردَن تو حِین دِل سِپردَن یهو بِبینی داره میــره…
اونی که یه عُمــری بودی پیشِش حالا بِبینی نیستِش با رَفتَنــش گِریَت بِگیــره…!
چه سَـــخته چه سَـــخته غُــصه خوردَن تو حِین دِل سِپردَن یِـــهو بِبینی داره میره…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

اونی که یه عُــمری بودی پیشِش حالا بِبینی نیستِش با رَفتَنــش گِریت بِگیــره…!
دیگه نَمونده حَــرفی بِینــمون دیره بِــخوام بِـــگم پیشَم بِمــون…
شایَد به نَفع هَردومـــونه که به حُرمــت روزایی که کِنـــار هَم بودیم جُدا شیـــم…!
چه سَـــخته چه سَـــخته غُـــصه خوردَن تو حِین دِل سِپردَن یِهو بِبینی داره میره…
اونی که یه عُــمری بودی پیشِش حالا بِبینی نیستِش با رَفتنِش گِریَت بِــگیره…!
چه سَـــخته چه سَـــخته غُـــصه خوردَن تو حِین دِل سِپردَن یِـــهو بِبینی داره میره…
اونی که یه عُـــمری بودی پیشِش حالا بِبینی نیستِش با رَفتنش گِریت بِگیره…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم چه سخته