دانلود آهنگ قدیمی محمدرضا شجریان سرو چمان

موزیک ماندگار و بسیار شنیدنی از خواننده محمدرضا شجریان با نام سرو چمان همینک از رسانه موزیکی

Download Song By Singer < MohammadReza Shajarian – Sarve Chaman > With Music Media With Free Link

متن آهنگ سرو چمان محمدرضا شجریان

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

سرو چمان من چرا سرو چمان من چرا
میل چمن نمیکُنــد هــمدم گل نمیشــود
یاد سَمن نمیکند یاد سَمن نمیکند
دل به اُمید وَصل تو دل به اُمید وَصل تو
همدم جان نمیشــود
دل به اُمید وَصل تو دل به اُمید وصل تو
همدم جان نمیشــود
جان به هوای کوی تــو جان به هوای کوی تــو.
خدمت تَن نمیکُنـد خدمت تَن نمیکُنـد
با همه عطر دامنت آیدم از صبا عجب
با همه عطر دامنت آیدم از صبــا، عَجب
کز گُذرِ تو، خاک را کز گُذر تو، خاک را
مُشـک ختن نمیکُــند مُشـک ختن نمیکُــند

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

تــا دل هرزه گَرد، من تــا دل هـــرزه گَرد، من
رفت به چین زُلف تو
تــا دل هـــرزه گَرد، من رفت به چین زُلف تــو
زان سفـــر دراز، خود!! زان سفـــر دراز، خود
عَزم وطن نمیکُند عَزم وطن نمیکُند
ساقی سیــم، ساق من ساقی سیــم، ساق من
گَر همه درد میدهـد گَر همه درد میدهـد
ساقی سیـم ساق من
گَر همه درد میدهـد گَر همه درد میدهـد
کیست که تَن چو جام مِی
کیست که تَن چو جام مِی
جُمله دهن نمیکند جمله دهن نمیکند
سَرو چمانِ من چر سَرو چمانِ من چرا
میل چمن نمیکند هــمدم گل نمیشود
یاد سمن نمیکنـد یاد سمن نمیکنـد

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

محمدرضا شجریان سرو چمان