دانلود آهنگ قدیمی ندیم جذابی

شنونده آهنگ ندیم خواننده خوب کشورمون جذابی در سایت موزیکی باشید دانلود و پخش آنلاین با بهترین کیفیت ممکن

Download Song By Singer < Nadim – Jazabi > from musici song center With Free Link

متن آهنگ جذابی ندیم

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

جَذابــی جَذابیتِت ما را میکشـــد خانومـــی که دِلـــم خیـــلی شده دِلــخوشت…
نِــگاه تو داره هوش اَز سَـــر ما میبَرد میگــردَم روزی صَـــد بار دور و بَرت…!
آرامـــش به دِلـــم مـــیدی با خَنده هات فَـــدای چِشـــمان قَشـــنگت فَـــدای نِگات…
میمیرَم تو نَباشـــی یه لَـــحظه فَقــط تا آخر عُــمر هَستم دور و بَرت…!
وابَستتم عَـــزیزم خَستَتم عاشِـــق شدم خِیلـــی دِلبستتم…
عاشِـــق شـــدم شدم مَدیـــون تو شایَد بِـــرم وَلـــی قُربون تو…!
وابَستتم عَـــزیزم خَستتم اِحساسیم خِیلـــی دِلبستتم…
عاشِـــق شــدم شدم مَجنون تو شایَد بِـــرم وَلــی قُربون تو…!

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

نِــگاه تو داره هوش اَز سَـــر ما میبَرد میگــردم روزی صَــد بار دور و بَرت…
آرامِـــش به دِلـــم میدی با خَنده هات فَــدای چِشمــان قَشنگت فَدای نِگـــات…!
میمیرَم تو نَباشـــی یه لَـــحظه فَقـــط تا آخَر عُـــمر هَســـتم دور و بَرت…
وابَستَتم عَــزیزم خَستتم عاشِـــق شدَم خِیلـــی دِلبستتَم…!
عاشِــق شدم شدم مَدیـــون تو شایَد بِـــرم وَلـــی قُربون تو…
وابَستتم عَـــزیزم خَستتم اِحساســیم خِیلــی دِلبستتم…!
عاشِــق شدم شدم مَــجنون تو شایَد بِــرم وَلــی قُربون تو…

●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫●✿♪►♫

ندیم جذابی